FUQ IL-PJAN TA’ TMIEN PUNTI PROPOST MINN GĦAL GĦAWDEX.

Dan sar f’laqgħa formali biex jiddiskutu u jsibu konverġenza fuq il-Pjan ta’ Tmien Punti imniedi minn Għal Għawdex. Din il-laqgħa segwiet il-pubblikazzjoni tar-reazzjoni tal-GRDA għall-pjan propost.

Il-GRDA u l-Forum Għal Għawdex jaqblu bis-sħiħ fuq ħafna mill-proposti, bi qbil sħiħ fuq punti 1, 3, 4 u 5.

Il-GRDA u Għal Għawdex ġeneralment jaqsmu l-istess fehmiet dwar il-punt 2(c), li bih ODZ għandu jiġi ppreservat. Gie maqbul li ssir aktar diskussjoni fir-rigward tal-punti 2(a) u 2(b).

Il-partijiet jaqblu fil-prinċipju fir-rigward tal-Punt 6 li jitlob l-osservanza stretta taż-żona ta’ buffer ta’ 150 metru madwar bini u monumenti storiċi u skedati.

Dwar Punt 7 il-GRDA u l-Forum jaqblu li hemm bżonn ta’ analiżi aktar profonda biex titqies il-konġestjoni li qed tiġi kkawżata f’Għawdex billi jiżdied l-użu tal-vetturi bil-mutur.

Dwar il-punt 8 dwar interpretazzjoni korretta u infurzar strett tal-politiki, regoli u regolamenti attwali, il-GRDA u l-Forum jaqblu wkoll u jistennew li tingħata l-akbar importanza lill-policies G1, G2 u G3 ta’ DC2015, mill-Awtorità tal-Ippjanar, fid-deċiżjonijiet tagħha.

Ritratt meħud minn: Daniel Cilia

  • Downloadable Files

Related News

15 Sep

Imnedija strateġija għall-iżvilupp reġjonali ta’ Għawdex

26 Jun

Public consultation process launched in relation to the Victoria Urban Upgrade Project

23 Jun

THE GRDA AND GĦAL GĦAWDEX SEEK TO CONVERGE ON GĦAL GĦAWDEX EIGHT POINT PLAN

09 May

Information Session

02 May

ENCOUNTER MCAST meets the Industry

14 Apr

GRDA Regional Tourism Conference

10 Apr

Towards becoming Climate Neutral

24 Mar

Circular Economy on Small EU Islands Conference

Gozo Regional Development Authority

Skip to content