FUQ IL-PJAN TA’ TMIEN PUNTI PROPOST MINN GĦAL GĦAWDEX.

Dan sar f’laqgħa formali biex jiddiskutu u jsibu konverġenza fuq il-Pjan ta’ Tmien Punti imniedi minn Għal Għawdex. Din il-laqgħa segwiet il-pubblikazzjoni tar-reazzjoni tal-GRDA għall-pjan propost.

Il-GRDA u l-Forum Għal Għawdex jaqblu bis-sħiħ fuq ħafna mill-proposti, bi qbil sħiħ fuq punti 1, 3, 4 u 5.

Il-GRDA u Għal Għawdex ġeneralment jaqsmu l-istess fehmiet dwar il-punt 2(c), li bih ODZ għandu jiġi ppreservat. Gie maqbul li ssir aktar diskussjoni fir-rigward tal-punti 2(a) u 2(b).

Il-partijiet jaqblu fil-prinċipju fir-rigward tal-Punt 6 li jitlob l-osservanza stretta taż-żona ta’ buffer ta’ 150 metru madwar bini u monumenti storiċi u skedati.

Dwar Punt 7 il-GRDA u l-Forum jaqblu li hemm bżonn ta’ analiżi aktar profonda biex titqies il-konġestjoni li qed tiġi kkawżata f’Għawdex billi jiżdied l-użu tal-vetturi bil-mutur.

Dwar il-punt 8 dwar interpretazzjoni korretta u infurzar strett tal-politiki, regoli u regolamenti attwali, il-GRDA u l-Forum jaqblu wkoll u jistennew li tingħata l-akbar importanza lill-policies G1, G2 u G3 ta’ DC2015, mill-Awtorità tal-Ippjanar, fid-deċiżjonijiet tagħha.

Ritratt meħud minn: Daniel Cilia

  • Downloadable Files

Related News

16 Apr

Project Manager

21 Mar

GRDA Releases 2023 Annual Report

15 Mar

GRDA Tourism Conference: A Tourist's Perspective

27 Feb

GRDA Annual Tourism Conference - A Visitor's Perspective

23 Feb

Context Sensitive Design in Gozo Conference

03 Feb

GRDA Conference - Context Sensitive Design in Gozo

25 Jan

Gozo, along with 25 other cities, has been selected to join the Pilot Cities Programme

12 Dec

Christmas Recess

Gozo Regional Development Authority

Skip to content