Il-Prim Ministru Robert Abela jgħid li b’politika mmirata lejn il-bżonnijiet ta’ Għawdex, l-Għawdxin jgħixu kwalità ta’ ħajja aħjar

Fil-qalba tal-Belt Victoria, fil-preżenza ta’ bosta stakeholders Għawdxin, tnediet l-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta’ Għawdex mibnija fuq il-kunċett ta’ Għawdex: Gżira ta’ Villaġġi. L-għan tal-istrateġija huwa li tixpruna tranżizzjoni ekonomika u soċjali biex l-Għawdxin jgħixu kwalità ta’ ħajja aħjar.

Dan il-pjan ta’ għaxar snin, li tfassal mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex, iħaddan tliet prinċipji ewlenin li huma l-użu għaqli tal-ambjent, kemm dak urban kif ukoll dak rurali, tkabbir ekonomiku li jwassal għal kwalità ta’ ħajja aħjar, u iżjed valur lill-identità Għawdxija.

Waqt din it-tnedija, il-Prim Ministru Robert Abela qal li huwa permezz ta’ policies immirati għall-bżonnijiet ta’ Għawdex li l-Għawdxin jistgħu jgħixu kwalità ta’ ħajja aħjar. Qal li l-viżjoni tal-Gvern għal Għawdex hija waħda ċara, dik li tilħaq il-bilanċ bżonjuż bejn l-attività ekonomika u l-aspett soċjali u ambjentali tal-gżira. “Irridu li l-Għawdxin jgħixu tajjeb, fi gżira b’ġejjieni mfassal minnhom. Ir-realtajiet ta’ Għawdex jafuhom l-aħjar l-Għawdxin u għalhekk għalina kien kruċjali li din l-istrateġija tinbet minn fost l-Għawdxin”, saħaq il-Prim Ministru.

Dr Abela qal li l-implimentazzjoni ta’ din l-istrateġija se tibda mill-baġit li ġej, bil-Gvern iħares lejn iktar inċentivi biex jiddirezzjona l-investiment u l-għażliet f’Għawdex lejn il-ħarsien tal-qalba tal-irħula u l-ambjent naturali. Semma kif Għawdex irid ikun il-mutur tat-tranżizzjoni ekoloġika, fosthom billi jkun l-ewwel parti tal-pajjiż li jkun carbon neutral, b’inċentivi għall-promozzjoni ta’ green buildings, l-elettrifikazzjoni tat-trasport, konnettività b’saħħitha u spazji miftuħa. Qal li l-akbar proġett ambjentali f’Għawdex, dak ta’ spazju miftuħ fil-qalba tar-Rabat, se jara r-riġenerazzjoni ta’ 22,000 metru kwadru ta’ art. Saħaq li l-konsultazzjoni dwar dan il-proġett għadha kif intemmet u li ntlaqgħet tajjeb ħafna mill-Għawdxin.

Irrefera wkoll għal numru ta’ proġetti oħra li se jiġu inawgurati fil-ġimgħat li ġejjin fosthom l-Iskola Primarja tan-Nadur, il-kumpless edukattiv tar-Rabat, iċ-Ċentru l-ġdid tad-Dentristrija, u ċ-Ċentru tas-Saħħa. Temm jgħid li Għawdex se jkun gżira ta’ opportunitajiet li joffri kwalità tal-ħajja li jixraq lill-Għawdxin.

Min-naħa tiegħu, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri stqarr li din l-istrateġija li tnediet wara konsultazzjoni wiesgħa ddur mal-viżjoni ta’ Għawdex: Gżira ta’ Villaġġi. “Irridu naraw li nagħmlu l-aħjar użu sostennibli tal-art. Għawdex irid jimxi wkoll għal bilanċ ekonomiku li jassigura kwalità tal-ħajja. Irridu mill-ġdid nagħtu valur lill-identità ta’ Għawdex għaliex Għawdex mingħajr l-identità tiegħu ma jeżistix”, sostna l-Ministru għal Għawdex.

Il-Ministru Camilleri kompla jgħid li biex tintlaħaq din il-viżjoni qed ikunu preżentati 8 oqsma ta’ prijorità li se jwasslu biex din il-viżjoni għall-għaxar snin li ġejjin tkun implimentata. Il-Ministru Clint Camilleri temm jgħid li filwaqt li nirrikonoxxu li tul dawn l-aħħar snin sar ħafna u Għawdex mexa ’l quddiem, irridu issa nwettqu din l-istrateġija sabiex Għawdex verament jilħaq il-potenzjal tiegħu.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex, is-Sur Mario Borg, qal li l-proċess li bih tħejjiet din l-istrateġija kien wieħed rigoruż fejn saru sensiela ta’ laqgħat ta’ konsultazzjoni. Stqarr li din l-istrateġija hija waħda mfassla mill-Għawdxin għall-Għawdxin u msejsa fuq dak kollu li jagħmel lil Għawdex reġjun distint minn Malta, bil-kwalitajiet, opportunitajiet u karatteristiċi distinti tiegħu.

Related News

23 Feb

Context Sensitive Design in Gozo Conference

03 Feb

GRDA Conference - Context Sensitive Design in Gozo

25 Jan

Gozo, along with 25 other cities, has been selected to join the Pilot Cities Programme

12 Dec

Christmas Recess

30 Oct

Book launch of 1948 Tragedy in the Gozo Channel – The Untold Account

26 Jun

Public consultation process launched in relation to the Victoria Urban Upgrade Project

23 Jun

THE GRDA AND GĦAL GĦAWDEX SEEK TO CONVERGE ON GĦAL GĦAWDEX EIGHT POINT PLAN

23 Jun

L-GRDA U GĦAL GĦAWDEX IFITTXU KONVERĠENZA

Gozo Regional Development Authority

Skip to content