To view the Regional Development Strategy for Gozo Document – Consultantion Document kindly view here.

Questions

 1. Do you agree with the high-level vision being proposed by the Gozo Regional Development Authority?
 2. Does this strategy need to give additional weight to any particular area beside the 8 priority areas already mentioned?
 3. What additional measures can be added to the ones listed in the consultation document?
 4. Do you agree with the concept that standards of living do not depend exclusively on income? What other factors should be considered?
 5. Do you think there is a trade-off between economic growth and conservation of the natural environment? If so, what weight should be given to the natural environment vis-à-vis the economy?
 6. In what ways can fiscal incentives be used to attract more business in Gozo?
 7. How can Gozo benefit from an environment which is conductive to Research & Innovation?
 8. How can we diversify the Gozitan economy? What other economic niches should be targeted?
 9. What are your views of the link between social development, inclusivity, and the changing social fabric of Gozo?
 10. Do you see a bigger role of Culture, History and Arts in Gozo?
 11. How can Gozo overcome the challenge of having inherent natural limitations?
 12. How much do you value connectivity with the main Island?
 13. Do you agree with the proposed methodology for prioritisation of measures?
 14. What are your views about the further involvement of the private sector in the implementation of specific measures?

Mistoqsijiet dwar il-Konsultazzjoni

 1. Taqbel mal-viżjoni li qed tiġi proposta mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex?
 2. Hemm bżonn li din l-istrateġija tindirizza xi oqsma oħra partikolari apparti it-8 oqsma diġà msemmija?
 3. Liema miżuri addizzjonali jistgħu jiġu miżjuda ma’ dawk elenkati fid-dokument ta’ konsultazzjoni?
 4. Taqbel mal-kunċett li l-livell tal-għajxien ma jiddependux esklussivament mid-dħul? Liema fatturi oħra għandhom jiġu kkunsidrati?
 5. Taħseb li hemm kompromess bejn it-tkabbir ekonomiku u l-konservazzjoni tal-ambjent naturali? Jekk iva, liema piż għandu jingħata lill-ambjent naturali vis-à-vis l-ekonomija?
 6. B’liema modi jistgħu jintużaw inċentivi fiskali biex jiġbdu aktar negozju f’Għawdex?
 7. Għawdex kif jista’ jibbenefika aktar mir-Riċerka u l-Innovazzjoni?
 8. Kif nistgħu niddiversifikaw l-ekonomija Għawdxija? Liema niċeċ ekonomiċi oħra għandhom ikunu mmirati?
 9. X’inhuma l-fehmiet tiegħek dwar ir-rabta bejn l-iżvilupp soċjali, l-inklussività u il-bidla soċjali li qed isseħħ f’Għawdex?
 10. Tara rwol ikbar għall-kultura, l-istorja u l-arti f’Għawdex?
 11. Għawdex kif jista’ jegħleb l-isfida ta’ limitazjonijiet ta’ riżorsi naturali?
 12. Kemm hi importanti l-konnettività ma’ Malta?
 13. Taqbel mal-metodoloġija proposta għall-prijoritizzazzjoni tal-miżuri?
 14. X’inhuma l-opinjonijiet tiegħek dwar l-involviment tas-settur privat fl-implimentazzjoni ta’ miżuri speċifiċi?

https://f002.backblazeb2.com/file/cvc-ondemand/CVC_GRDAfeature2021_1080.mp4

https://f002.backblazeb2.com/file/cvc-ondemand/CVC_GRDATVC20sec_1080.mp4

Other News

3 Sep

The Marsalforn Road Project

A meeting was held last Tuesday between the Minister for Gozo, Hon Clint Camilleri, Mr Mario Borg, CEO of Gozo regional Development Authority and Din l-Art Ħelwa Għawdex to discuss the Marsalforn Road Reconstruction Project. Discussions have been underway for a number of weeks to find solutions to detailed concerns that have been put forward … Continued

20 Aug

Regional Impact Assessment Framework on 23rd April 2021, the GRDA is publishing the final Document

Following the issuing of a consultation document on the proposed Regional Impact Assessment Framework on 23rd April 2021, the GRDA is publishing the final Document. The Regional Impact Assessment Framework is an essential tool in assessing projects and national policies that can impact Gozo. GRDA_Regional Impact Assessment System

3 Aug

Imnedija skema ta’ borża ta’ studju mill-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta’ Għawdex għall-kors tal-Baċellerat fil-Kummerċ mill-Università ta’ Malta fil-Kampus tax-Xewkija

Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri kien preżenti għat-tnedija tal-iskema ta’ borża ta’ studju għal dawk l-istudenti li jixtiequ jagħmlu kors tal-Baċellerat fil-Kummerċ f’Għawdex. Dan kollu ġie xprunat mill-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta’ Għawdex, b’kollaborazjoni mal-Università ta’ Malta u huwa mmirat għall-istudenti li jridu jkomplu jtejbu t-talenti akkademiċi tagħhom. Fil-konferenza tal-aħbarijiet fil-Kampus tal-Università f’Għawdex, il-Ministru Camilleri qal … Continued

29 Jul

General Public

L-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta’ Għawdex qed torganizza laqgħa ta’ konsultazzjoni pubblika dwar l-istrateġija għall-iżvilupp ta’ Għawdex. Din il-laqgħa ser issir nhar it-Tlieta, 17 ta’ Awwissu 2021 u ser tinżamm fil-Gozo Innovation Hub, ix-Xewkija. Biex tipparteċipa, int mitlub tirriserva post billi timla il-formula: https://forms.gle/6DFe3Eqqf7gwnh8s6 jew tibgħat email fuq:  consultations.grda@grda.mt sa m’hux aktar tard mill-Ġimgħa, 13 ta’ … Continued

Gozo Regional Development Authority